Images loading please wait ...

  • Proces glazovania

  • Keramické vtáčiky

  • Voľné modelovanie

  • Hotové misky

  • V atelieri

  • Rozpracovana dóza

  • Váza s pokresleným dekorom

  • Vypálené misky pred glazovaním

  • Ručne pomalovaná miska

Ceramic & Co

Our ceramic studio,

is designed for all who want creative

work with clay and relax

while creating things to please yourself or would like to create something personal as a gift.